அமரர் கல்கியின்

பார்த்திபன் கனவு ஓலிப்புத்தகம்

இயக்கம்-பாம்பே கண்ணன்